Līzinga darījumu pamatprincipi

Jebkura uzņēmuma dibināšanas gadījumā ir nepieciešami līdzekļi. Uzņēmumā līdzekļus var ieguldīt tā dibinātāji un segt visas nepieciešamās izmaksas no savas puses vai piesaistīt citus finansēšanas avotus. Tādā gadījumā tā ir finansēšana ar aizņemto kapitālu. Uzņēmumam finansēšanas līdzekļi ir nepieciešami gan pie tā dibināšanas, gan paplašināšanās un tālākas attīstības. Ekonomiskās situācijas apstākļos, kādi Latvijā pastāv šobrīd, uzņēmumiem nepieciešami būtiski finanšu ieguldījumi ražošanas modernizācijai un paplašināšanai vai pārorientācijai uz citu jomu. Viens no finansēšanas veidiem ir līzings.

Lai sekmīgi noslēgtu līzinga darījumu tajā jāpiedalās līzinga devējam jeb iznomātājam, kas parasti mēdz būt banka, līzinga kompānija, vai arī kāda cita juridiska persona, kas piedāvā līzinga pakalpojumus; līzinga ņēmējam jeb nomniekam, kas parasti ir juridiska vai fiziska persona; līzinga objektam, kas ir īpašums, ko pēc līzinga ņēmēja norādījuma iegādājas līzinga devējs, lai nodotu to līzinga ņēmēja lietošanā. Par līzinga preces lietošanu patērētājs maksā naudu, kuras kopējā summa pārsniedz preces sākotnējo summu. Šī summa ir aizdevēja ienākumi. Līzinga devēja mērķis ir gūt ienākumus.

Līzinga darījumi ietver šādus elementus:

 • Līzinga objekts;
 • Līzinga subjekts;
 • Līzinga termiņi;
 • Līzinga maksājumi.
 • EST

Līzinga objekts – ir jebkura kustama un nekustama manta. Līzinga objekts ir tā manta, ko līzinga devējs nodod lietošanā līzinga ņēmējam un kurš maksā par to līzinga devējam.

Līzinga objektus var iedalīt:

 • Līzinga kustamie objekti – transporta līdzekļi, iekārtas, mašīnas un cita veida tehnika;
 • Līzinga nekustamie objekti – zemes gabali, ēkas, būves.

Līzinga subjekti – ir juridiskas un fiziskas personas, kuras piedalās līzinga darījumā.

Līzinga termiņš – līzinga līguma darbības laiks. Tas ir neanulējams periods, uz kuru

līzinga ņēmējs ir noslēdzis līgumu par līzinga objekta izmantošanu. Līzinga sākas ir datumu, no kura līzinga ņēmējam ir tiesības izmantot noteikto līzinga objektu.

Līzinga maksājums – summa, ko maksā līzinga ņēmējs līzinga devējam par tiesībām izmantot līzinga objektu. Līzinga maksājuma lielumu un maksājumu grafiku nosaka līzinga līgums.

Klasiskajā līzinga darījumā redzama šāda procesu secība:

 1. potenciālais līzinga ņēmējs ar aizpildītu iesnieguma veidlapu vēršas pie līzinga devēja;
 2. līzinga devējs noskaidro līzinga ņēmēja maksātspējas un līzinga darījuma projekta efektivitāti;
 3. ja līzinga devēju apmierina līzinga ņēmēja ekonomiskie rādītāji, tiek noslēgts līzinga līgums;
 4. banka nodod līzinga devējam nepieciešamo aizdevumu;
 5. starp piegādātāju un līzinga devēju tiek noslēgts pirkuma līgums;
 6. starp apdrošināšanas sabiedrību un līzinga ņēmēju tiek noslēgts apdrošināšanas līgums, kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs tiek norādīts līzinga devējs;
 7. līzinga devējs pieņem īpašumā līzinga objektu, bet līzinga ņēmējs pieņem turēšanā un lietošanā;
 8. pilna servisa līzinga gadījumā savstarpēji starp līzinga ņēmēju un devēju var tikt noslēgts tehniskās nodrošināšanas līgums;
 9. līzinga ņēmējs veic līzinga maksājumus;
 10. operatīvā līzinga gadījumā līzinga ņēmējs atdot līzinga devējam vai atpakaļpircējam līzinga objektu;
 11. līzinga devējs bankai atdod aizdevumu un līzinga objektu.
 12. laen ilma palgatõendita

Latvijā pastāv Latvijas Līzinga devēju asociācija (LLDA), kas ir sabiedriska organizācija, kura izveidota 2000. gada 17.oktobrī. Latvijas Līzinga devēju asociācijas pamatmērķi ir:

 • Popularizēt līzinga pakalpojumus Latvijā;
 • Pārstāvēt Latvijas Līzinga devēju asociācijas (LLDA) biedru intereses Latvijas;
 • Nodrošināt nformācijas apmaiņu starp Latvijas līzinga kompānijām.

Ar Latvijas Garantiju aģentūras palīdzību valsts dod iespēju mazam un vidējam

komersantam iegādāties līzingā nepieciešamo transporta līdzekli.

Pavisam vienkārši veidi kā iekrāt jaunam mājoklim

Ja pienāk laiks dzīvē, kad tiek izjusta liela vēlme mainīt savu līdzšinējo dzīvesvietu vai ir vēlme atrast savu pirmo mājokli, tad pirmais, kas mēdz notikt ar cilvēku ir bailes un sašutums par to, kur atrast milzīgās naudas summas, kas jauna mājokļa iegādei ir nepieciešamas. Lai tiktu pie šādiem līdzekļiem, viens no mazāk sāpīgākiem veidiem par kredītu ņemšanu, ir uzkrājumi un naudas krāšanas pasākumi. Tieši tādēļ ir jāpievēršas pie paša galvenā šī raksta jautājuma: “Ja pašlaik nav naudas iegādāties savu pirmo vai jaunu mājokli, tad kā iekrāt?” Kā atbildi uz šo jautājumu esam apkopojuši sešus pavisam vienkāršus veidus, kur meklēt līdzekļus saviem uzkrājumiem jaunam mājoklim vai credit rapid. Taču pats svarīgākais zem katra no tiem ir apziņas celšana par to, ka iekrājumi ir jāsāk jau tagad.

1. Iegūsti izdevīgāku pašreizējo dzīvesvietu

Ja pašlaik tava dzīvesvieta ir īrēts dzīvoklis, tad pati pirmā lieta par ko vajadzētu aizdomāties ir jauna dzīvokļa piemeklēšana, kam ir iespējami mazāki izdevumi un īres maksājumi, nekā tagadējā dzīvoklī. Vislabākais variants ir doties padzīvot kādu laiku pie vecākiem. Tas tev ļaus ietaupīt simtiem eiro, kas var tikt novirzīti iekrājumiem tavam jaunajam mājoklim. Atbrīvošanās no 250 Eur ikmēneša maksājumiem par dzīvokli, viena gada laikā tev ļaus iekrāt 3 000 Eur.

2. Neiztērē naudu, kuru iegūsti “par brīvu”

Ja tev gadās laimēt dažādas naudas summas dažādās loterijās un cita veida laimestos, ja tev ir iespējas pārdot nevajadzīgas lietas par labām naudas summām, kā arī gada ienākumu deklarācijā un citos veidos iegūt “brīvu naudu”, tad noteikti atturies no tās tērēšanas. Tā vietā, lai iztērētu visu naudu jaunam telefonam, mašīnai vai jaunām drēbēm, vai kādai citai precei, ko esi ilgi kārojis, apņemies ar gribas spēku un novirzi šo naudu tikai un vienīgi iekrājumiem savam jaunajam mājoklim. Jebkura naudas summa, īpaši lielākas, palīdzēs ātrāk realizēt savu sapni.

3. Atrodi papildus ienākumu avotus vai papildu darbu

Kad ķeries klāt pie naudas iekrāšanas un sāc ļoti strikti samazināt savu tēriņus, lai spētu pēc iespējas vairāk naudas atvēlēt tikai iekrājumiem, tas var nostādīt tevi diezgan neērtā situācijā un pazemināt tavas dzīves kvalitāti. Kāpēc gan ne tikai samazināt savus tēriņus, bet atrast arī veidus, kā nopelnīt vairāk? Papildus darba atrašana vai piedalīšanās dažādos projektos, piedāvājot savas prasmes un iemaņas dažādās jomās, ir lieliski veidi, kā nopelnīt vairāk naudas.

4. Samazini uzkrājumus vecumdienām

Ja esi viens no tiem cilvēkiem, kas ir apņēmies veikt uzkrājumus vecumdienām un esi pareizajā ceļā, lai sasniegtu savus vecumdienu uzkrājumu mērķus, tad varbūt uz kādu brīdi ir laiks ietaupīt arī šeit. Pacenties samazināt savus uzkrājumus vecumdienām vai arī citiem mērķiem, ja tādi ir. Turpini krāt, taču dari to mazākos apmēros, nostādot jauna mājokļa iegādes uzkrājumus par savu prioritāti un vietu, kur naudai būtu jāaiziet visvairāk.

5. Padomā par mazajām lietām

Jebkura kafija, saldumi un uzkodas pa ceļam uz un no darba ir lietas, kas ļoti ātri sakrājas un beigās tavā izdevumu izrakstā sastāda ļoti lielas naudas summas, kas ir patiesi izmestas vējā un izlietotas nelietderīgi. Tā vietā, lai iegādātos 2 Eur vērtu kafijas tasīti, gatavo kafiju mājās un apbruņojies ar termosu. Atsakies no saldumiem, un uzkodas pagatavo līdzņemšanai.